(EuroEkonóm.sk)

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

medzné hodnoty signalizovania

Definícia pojmu medzné hodnoty signalizovania v ekonomickom slovníku. Výraz medzné hodnoty signalizovania sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „medzné hodnoty signalizovania“

Vopred určené úrovne spojené s určitými zmenami ktoré iniciujú signál ak hodnota významných zmien prekračuje, alebo nedosahuje nastavenú úroveň.