(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Medziobjektová preprava

Definícia pojmu Medziobjektová preprava v ekonomickom slovníku. Výraz Medziobjektová preprava sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Medziobjektová preprava“

Netechnologická operácia premiestnenia materiálu (prepravných jednotiek materiálu) medzi jednotlivými objektmi v rámci výrobného alebo skladového areálu (závodu) pomocou dopravných prostriedkov, spravidla závodnej dopravy, po vnútro areálových (vnútro závodných) dopravných komunikáciách, eventuálne pomocou nekonvenčných dopravných systémov.

Už ste čítali?