(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

medzinárodný zákon o preprave nebezpečného tovaru po mori

Definícia pojmu medzinárodný zákon o preprave nebezpečného tovaru po mori v ekonomickom slovníku. Výraz medzinárodný zákon o preprave nebezpečného tovaru po mori sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „medzinárodný zákon o preprave nebezpečného tovaru po mori“

zákon IMDG /International Maritime Dangerous Goods Code/ – Zákon, predstavujúci klasifikáciu nebezpečného tovaru tak, ako ju definovala Medzinárodná námorná organizácia /International Maritime Organization (MNO – IMO) v súlade s medzinárodnými právnymi požiadavkami.

Už ste čítali?