(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Medzinárodný faktoring

Definícia pojmu Medzinárodný faktoring v ekonomickom slovníku. Výraz Medzinárodný faktoring sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Medzinárodný faktoring“

International Factoring (medzinárodný faktoring) – ide o faktoring na medzinárodnej úrovni, t. j. predávajúci a kupujúci sú z rôznych krajín. Využívajú sa pritom rôzne formy faktoringu, ako napr. systém dvoch faktorov a jeho obmeny, priamy exportný faktoring atď. Anglický ekvivalent tohto výrazu je International Factoring.

Už ste čítali?