(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Medzinárodné fondy

Definícia pojmu Medzinárodné fondy v ekonomickom slovníku. Výraz Medzinárodné fondy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Medzinárodné fondy“

Fondy investujúce väčšiu časť svojich prostriedkov do cenných papierov spoločností, ktoré sú registrované v inej krajine ako je krajina registrácie fondu. Podľa klasifikácie analytickej spoločnosti Lipper Analytical Services., fond môže mať meno medzinárodný, ak nie menej ako 65 % jeho aktív sú investície do zahraničných cenných papierov. Podľa klasifikácie analytickej spoločnosti Morningstar, do triedy medzinárodných fondov patria fondy špecializujúce sa na novovznikajúcich trhoch, trhoch Ázijsko-tichooceánskeho regiónu okrem Japonska, trhoch Latinskej Ameriky, trhoch Ázijsko-tichooceánskeho regiónu vrátane Japonska, hybridné medzinárodné fondy (akcie/obligácie), globálne fondy, fondy špecializujúce sa na trhoch Japonska, Európy a zahraničné fondy. V závislosti od krajín, do ktorých cenných papierov sú investované peniaze, môže byť fond relatívne bezpečný, alebo relatívne vysoko rizikový. Napríklad európske trhy majú menšie výkyvy (menšiu volatilitu) ako trhy Ázijsko-tichooceánskeho regiónu alebo takzvané novovznikajúce trhy. Preto by si investori mali vyberať fondy s dobre vyváženým portfóliom, alebo sa presvedčiť o tom, že manažér fondu dobre manévruje so zverenými peniazmi a neustále ich premiestňuje do perspektívnych regiónov. Anglický ekvivalent tohto výrazu je International Funds.

Už ste čítali?