(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

medzinárodná zmluva o preprave tovaru po železniciach

Definícia pojmu medzinárodná zmluva o preprave tovaru po železniciach v ekonomickom slovníku. Výraz medzinárodná zmluva o preprave tovaru po železniciach sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „medzinárodná zmluva o preprave tovaru po železniciach“

CIM /Convention Internationale concernant le transport des Marchandises par chemin de fer/ Medzinárodná zmluva používaná v 19 európskych železničných spoločnostiach, ktorá stanovuje podmienky pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru a záväzky dopravcu.

Už ste čítali?