(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Medzinárodná organizácia Najvyšších kontrolných úradov

Definícia pojmu Medzinárodná organizácia Najvyšších kontrolných úradov v ekonomickom slovníku. Výraz Medzinárodná organizácia Najvyšších kontrolných úradov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Kontrolný manažment.

Definícia výrazu „Medzinárodná organizácia Najvyšších kontrolných úradov“

(INTOSAI) – Medzinárodný a nezávislý orgán, ktorý vyúsťuje do podpory výmeny ideí a skúseností medzi Najvyššími kontrolnými úradmi v oblasti verejnej finančnej kontroly.

Už ste čítali?