(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

medzinárodná námorná organizácia –

Definícia pojmu medzinárodná námorná organizácia – v ekonomickom slovníku. Výraz medzinárodná námorná organizácia – sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „medzinárodná námorná organizácia – „

international maritime organization – Orgán OSN zaoberajúci sa bezpečnosťou na mori. Jeho práca predstavuje zákony a predpisy, týkajúce sa merania nosnosti plavidla, nákladovej čiary ponoru, znečistenia a dovozu nebezpečného tovaru. Predchádzajúci názov tejto organizácie bol: Medzivládna námorná poradná organizácia /Inter – Governmental Consultative Organization (MNPO – IMCO/.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.