(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

medzinárodná asociácia leteckej dopravy

Definícia pojmu medzinárodná asociácia leteckej dopravy v ekonomickom slovníku. Výraz medzinárodná asociácia leteckej dopravy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „medzinárodná asociácia leteckej dopravy“

International Air Transport Association//IATA/ – Medzinárodná organizácia leteckých spoločností, založená v roku 1955, s cieľom presadzovať záujmy komerčnej leteckej dopravy. Toto by sa malo dosiahnuť spoluprácou medzi zúčastnenými stranami a tým, že sa budú dodržiavať určité predpisy, postupy, tarifné sadzby, týkajúce sa nákladu i cestujúcich.

Už ste čítali?