mechanizovaná manipulácia

Definícia pojmu mechanizovaná manipulácia v ekonomickom slovníku. Výraz mechanizovaná manipulácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „mechanizovaná manipulácia“

Manipulácia s materiálom vykonávaná zariadeniami alebo prostriedkami používanými v manipulácii s materiálom.