(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

mechanická lopata

Definícia pojmu mechanická lopata v ekonomickom slovníku. Výraz mechanická lopata sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „mechanická lopata“

Stroj na premiestňovanie materiálu (piesok, štrkopiesok, drvená škvara a pod.) na voľných skládkach, na prisúvanie materiálu do zásobníkov, do koša miešačky a pod., na vykládku a nakládku vozňov i automobilov v spojení s pásovým dopravníkom; pozostáva z navíjacieho bubna, zhŕňacieho štítu, ktorý plní funkciu unášacieho prostriedku, a rámu (pri stabilnej mechanickej lopate) alebo podvozka (pri pojazdnej mechanickej lopate).

Už ste čítali?