(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Mc Gregorov prístup

Definícia pojmu Mc Gregorov prístup v ekonomickom slovníku. Výraz Mc Gregorov prístup sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Mc Gregorov prístup“

Prístup, ktorý navrhuje dva odlišné pohľady na človeka, jeden v princípe negatívny, označený ako teória X, druhý v princípe pozitívny označený ako teória Y.

Už ste čítali?