Maximálna výška vymeriavacieho základu na platenie poistného

Definícia pojmu Maximálna výška vymeriavacieho základu na platenie poistného v ekonomickom slovníku. Výraz Maximálna výška vymeriavacieho základu na platenie poistného sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Maximálna výška vymeriavacieho základu na platenie poistného“

Maximálna výška vymeriavacieho základu na platenie poistného na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období – Krátka definícia: Maximálna výška vymeriavacieho základu na platenie poistného na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období.