(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Matica pozorovaní vysvetľujúcich premenných

Definícia pojmu Matica pozorovaní vysvetľujúcich premenných v ekonomickom slovníku. Výraz Matica pozorovaní vysvetľujúcich premenných sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Matica pozorovaní vysvetľujúcich premenných“

Matica pozorovaní vysvetľujúcich premenných (observation matrix of explanatory variables;) tvorí predpoklad 5 viacnásobného lineárneho ekonometrického modelu (pozri aj iné predpoklady viacnásobného lineárneho ekonometrického modelu). Nedodržanie tohto predpokladu označujeme termínom multikolinearita.

Už ste čítali?