(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

materiálový tok

Definícia pojmu materiálový tok v ekonomickom slovníku. Výraz materiálový tok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „materiálový tok“

Riadený pohyb materiálu uskutočňovaný spravidla pomocou aktívnych prvkov cieľavedomo a hospodárne tak, aby materiál bol k dispozícii na danom mieste, v potrebnom množstve a v očakávanej kvalite v požadovanej dobe s dopredu určenou spoľahlivosťou. Dielčia časť hmotného logistického reťazca podriaďujúca sa celkovému zladeniu reťazca.

Už ste čítali?