materiálový manažér

Definícia pojmu materiálový manažér v ekonomickom slovníku. Výraz materiálový manažér sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „materiálový manažér“

Osoba v podniku zodpovedná za vykonávanie činnosti materiálového manažmentu a podliehajúca manažmentu podniku.