(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

materiál

Definícia pojmu materiál v ekonomickom slovníku. Výraz materiál sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „materiál“

Suroviny, základný a pomocný materiál, náhradné dielce, nedokončené a hotové výrobky, odpad a pod. v skupenstve pevnom, kvapalnom alebo plynnom, premiestňované voľne ložené alebo vo forme manipulačných alebo prepravných jednotiek (všeobecný pojem).

Už ste čítali?