Maslowova hierarchia potrieb

Definícia pojmu Maslowova hierarchia potrieb v ekonomickom slovníku. Výraz Maslowova hierarchia potrieb sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Maslowova hierarchia potrieb „

Hierarchia ľudských potrieb, ktorú definoval americký psychológ Abraham Harold Maslow v roku 1943.