(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Marža lízingovej spoločnosti

Definícia pojmu Marža lízingovej spoločnosti v ekonomickom slovníku. Výraz Marža lízingovej spoločnosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Lízing.

Definícia výrazu „Marža lízingovej spoločnosti“

vyjadruje zvýšenie uplatnené v priebehu lízingovej operácie prenajímateľom voči lízingovému nájomcovi nad obstarávaciu cenu lízingu. Lízingová spoločnosť ňou pokrýva jednak svoje vlastné náklady, jednak zakalkulovaný zisk z lízingovej operácie.

Už ste čítali?