(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Marketing

Definícia pojmu Marketing v ekonomickom slovníku. Výraz Marketing sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika, Výroba.

Definícia výrazu „Marketing „

Práca s trhom, teda činnosť, ktorú podniky vyvíjajú na podporu predaja produktov.

1. (Všeobecne) Súbor činností zameraných na pohyb tovaru od výrobcu ku odberateľovi. 2. (Konkrétne) Proces organizovania a riadenia činností spoločnosti, ktoré sa týkajú stanovenia požiadaviek trhu a pretvorenia kúpnej sily odberateľa na efektívny dopyt po určitom výrobku alebo službe odberateľovi na základe marketingovej koncepcie.

Už ste čítali?