(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Manuálne úrovne

Definícia pojmu Manuálne úrovne v ekonomickom slovníku. Výraz Manuálne úrovne sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Manuálne úrovne“

tvoria ďalšiu definíciu dimenzionálnej štruktúry, ak zdrojové úrovne nie sú dostupné. Umožňujú zaviesť prostredné úrovne a tým vložiť do dimenzie viac detailov alebo zoskupovať a organizovať veľké množstvo kategórií na nižšej úrovni. Poskytnú miesto pre osirotené kategórie.

Úrovne, ktoré tvoria ďalšiu definíciu dimenzionálnej štruktúry, ak zdrojové úrovne nie sú dostupné.

Už ste čítali?