(, EuroEkonóm.sk , )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Mandát starostu zaniká

Definícia pojmu Mandát starostu zaniká v ekonomickom slovníku. Výraz Mandát starostu zaniká sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Mandát starostu zaniká“

– odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa mandátu, odsúdením za úmyselný trestný čin, pozbavením spôsobilosti na právne úkony, vyhlásením výsledku hlasovania obyv. obce o odvolaní starostu, zmenou trv. pobytu mimo územia obce, zrušením obce, smrťou.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.