(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Majetkom obce

Definícia pojmu Majetkom obce v ekonomickom slovníku. Výraz Majetkom obce sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Majetkom obce“

– sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Možno ho použiť na verejné účely, podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.

Už ste čítali?