ložné operácie

Definícia pojmu ložné operácie v ekonomickom slovníku. Výraz ložné operácie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „ložné operácie“

Súhrnný názov pre nakládku, vykládku a prekládku tovaru do dopravných a prepravných prostriedkov a z nich.