Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

logistické metódy

Definícia pojmu logistické metódy v ekonomickom slovníku. Výraz logistické metódy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv.

Definícia výrazu „logistické metódy“

Metodický aparát používaný v logistike pri navrhovaní (projektovaní alebo zdokonaľovaní logistických reťazcov a pri ich riadení, účelové preberanie z rôznych vedných a technických disciplín a aplikoavný v duchu systémového prístupu tak, aby viedol k dosiahnutiu synergického efektu v logistike. Riešenie na úrovni jednotlivých článkov logistických reťazcov, kde sa uplatňujú dielčie metódy pre rozmiesťovanie, pre určovanie kapacít, plôch, počtu technických prostriedkov a pracovníkov a ďalšie, musí byť podriadené riešeniu celku v zmysle integrovanej logistiky (The Total Supply Chain) prognostickými metódami, metódami systémového modelovania (simulácie) a metódami pre zlaďovanie činností. Rutinná prevádzka je riadená s využitím logistického controlingu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.