letecký nákladný list

Definícia pojmu letecký nákladný list v ekonomickom slovníku. Výraz letecký nákladný list sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „letecký nákladný list“

Prepravná listina o zmluve uzavretej medzi odosielateľom a leteckým dopravcom o preprave tovaru na linkách leteckého dopravcu; sprevádza zásielku až do jej vydania, príp. likvidácie.