(EuroEkonóm.sk)

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kvitancia

Definícia pojmu Kvitancia v ekonomickom slovníku. Výraz Kvitancia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Kvitancia“

je potvrdenie o splatení v plnom rozsahu, resp. čiastočnom splatení dlžnej sumy.

Potvrdenie o splatení v plnom rozsahu, resp. čiastočnom splatení dlžnej sumy.