(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kupujúci

Definícia pojmu Kupujúci v ekonomickom slovníku. Výraz Kupujúci sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Kupujúci „

Buyer (kupujúci) – právnická alebo fyzická osoba, ktorá má na základe kontraktu prevziať tovar, resp. službu. Kupujúci je povinný uhradiť pohľadávky vzniknuté z dodania tovaru, resp. poskytnutia služby. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Buyer.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.