(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Krátka pozícia

Definícia pojmu Krátka pozícia v ekonomickom slovníku. Výraz Krátka pozícia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Krátka pozícia“

(short position) – Ak pasíva v danej mene prevyšujú aktíva, investor zaujíma krátku pozíciu v prípade ak predal určitý objem hlavnej meny za vedľajšiu menu, napr. predajom 1 milióna USD voči SKK má v dolároch krátku pozíciu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.