(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kontrola dodržiavania liečebného režimu

Definícia pojmu Kontrola dodržiavania liečebného režimu v ekonomickom slovníku. Výraz Kontrola dodržiavania liečebného režimu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Kontrola dodržiavania liečebného režimu“

Krátka definícia: Kontrolu dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca, ktorý určil ošetrujúci lekár, so zreteľom na účelné vynakladanie prostriedkov na nemocenské poistenie organizuje posudkový lekár a kontroluje určený zamestnanec Sociálnej poisťovne. Definícia podľa zákona: Kontrolu dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca, ktorý určil ošetrujúci lekár, so zreteľom na účelné vynakladanie prostriedkov na nemocenské poistenie organizuje posudkový lekár a kontroluje určený zamestnanec Sociálnej poisťovne. Kontrolu, či zamestnanec dodržiava liečebný režim je v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnený vykonávať aj zamestnávateľ. Zamestnávateľ má právo vykonať kontrolu dodržiavania liečebného režimu v obydlí zamestnanca s jeho súhlasom alebo na mieste, kde je predpoklad, že sa dočasne zdržiava.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.