(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

kontrola celkovej kvality

Definícia pojmu kontrola celkovej kvality v ekonomickom slovníku. Výraz kontrola celkovej kvality sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „kontrola celkovej kvality“

Kontrola všetkých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spokojnosť užívateľa / zákazníka. Ciele kontroly kvality sú dvojnásobné a veľmi úzko spolu súvisia. Operačným cieľom je neustále zvyšovanie kvality až pokiaľ sa nedosiahne dokonalosť. Poznámky: 1. Slovo užívateľ predstavuje osobu alebo proces, ktorí spotrebujú, kompletujú alebo používajú materiály, výrobky alebo služby. 2. Kontrola celkovej kvality môže prebiehať samostatne alebo súčasne s práve v čas výrobou. V neposlednom prípade kontrola celkovej kvality veľmi zvyšuje aspekty kontroly práve v čas. Japonci viac používajú termín nulová závada ako dokonalosť.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.