(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kontokorektný úver

Definícia pojmu Kontokorektný úver v ekonomickom slovníku. Výraz Kontokorektný úver sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Kontokorektný úver“

Bank Overdraft (kontokorentný úver) – úver poskytnutý na jedinom bežnom účte dlžníka. Jeho zvláštnosť je v tom, že sa čerpá každou úhradou, ktorú banka z klientovho príkazu realizuje podľa úverovej zmluvy v rámci úverového limitu. Spláca sa každou platbou, ktorá na účet prichádza. Tento úver sa poskytuje organizáciám, ktoré efektívne využívajú vlastné a úverové zdroje a dodržiavajú úverové podmienky. Formálne je krátkodobý, kedykoľvek splatný, môže byť nekrytý alebo krytý (napr. pohľadávkami, tovarom a pod.), v skutočnosti má charakter trvalej úverovej účasti banky v podniku. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Bank Overdraft.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.