(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Konotatívny význam slova

Definícia pojmu Konotatívny význam slova v ekonomickom slovníku. Výraz Konotatívny význam slova sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Konotatívny význam slova“

Emocionálny odraz objektu vo vedomí, obsahujúci isté vnútorné napätie a je závislé od predchádzajúcej, väčšinou negatívnej, skúsenosti komunikanta.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.