Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Konotatívny význam slova

Definícia pojmu Konotatívny význam slova v ekonomickom slovníku. Výraz Konotatívny význam slova sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Konotatívny význam slova“

Emocionálny odraz objektu vo vedomí, obsahujúci isté vnútorné napätie a je závislé od predchádzajúcej, väčšinou negatívnej, skúsenosti komunikanta.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?