Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

koniec poistenia

Definícia pojmu koniec poistenia v ekonomickom slovníku. Výraz koniec poistenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo, Poistenie a zaistenie, Poistenie.

Definícia výrazu „koniec poistenia“

Od okamihu skončenia platnosti poistnej zmluvy.

Termín (dátum a čas), ktorým poistenie zaniká, pri krátkodobých poisteniach sa dohodne pri uzatváraní poistnej zmluvy. Pri dlhodobých poisteniach sa buď dohodne pri uzatváraní poistnej zmluvy (napr. pri životnom poistení), alebo je daný zánikom poistnej zmluvy.

termín, ktorým sa ukončí platnosť poistenia, ktorý musí byť v poistnej zmluve jednoznačne určený.

Okamih ukončenia platnosti poistenia podľa poistnej zmluvy. Koniec poistenia je stanovený v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach.

Termín, v ktorom poistenie zaniká.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?