(EuroEkonóm.sk)

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

konfiguračné riadenie

Definícia pojmu konfiguračné riadenie v ekonomickom slovníku. Výraz konfiguračné riadenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „konfiguračné riadenie“

Konvenčná disciplína riadenia zostavy produktu prostriedkami integrálnej konfiguračnej kontroly, identifikácie a účtovnej evidencie počas celého životného cyklu daného výrobku.