Koncesia

Definícia pojmu Koncesia v ekonomickom slovníku. Výraz Koncesia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Koncesia“

Oprávnenie vykonávať určitú činnosť. Vydaná na určený čas konkrétnemu subjektu pri dodržaní stanovených podmienok.