(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Koncentrácia

Definícia pojmu Koncentrácia v ekonomickom slovníku. Výraz Koncentrácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Koncentrácia“

(concentration) – princíp, na ktorého základe sa intervencie implementujú selektívnym spôsobom na vybrané témy (sektory) a územia (podľa členenia NUTS). Selekčným kritériom je efektívnosť a účinnosť intervencie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.