Komplementár

Definícia pojmu Komplementár v ekonomickom slovníku. Výraz Komplementár sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika.

Definícia výrazu „Komplementár „

Spoločník komanditnej spoločnosti, ktorý ručí za jej záväzky celým svojím majetkom.