Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kodanský summit

Definícia pojmu Kodanský summit v ekonomickom slovníku. Výraz Kodanský summit sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Kodanský summit“

Hlavy štátov a vlád členských krajín EÚ na schôdzke v Kodani v júni 1993 stanovili kritériá, ktoré musia kandidátske krajiny splniť pred ich vstupom do EÚ. Európske dohody sú nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa. Dôležitosť summitu spočíva v tom, že formálne schválil cieľ pripojenia sa krajín strednej a východnej Európy ako aj smernice politiky a inštitucionálneho rámca pre čo najrýchlejšie dosiahnutie stanoveného cieľa.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?