(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kľúčové procesy

Definícia pojmu Kľúčové procesy v ekonomickom slovníku. Výraz Kľúčové procesy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Kľúčové procesy“

Patria sem najdôležitejšie procesy v organizácií, ktoré ovplyvňujú schopnosť plniť požiadavky zákazníkov, chod a zlepšovanie sa organizácie.

Najdôležitejšie procesy v organizácií, ktoré ovplyvňujú schopnosť plniť požiadavky zákazníkov, chod a zlepšovanie sa organizácie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.