(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

klub dekanov

Definícia pojmu klub dekanov v ekonomickom slovníku. Výraz klub dekanov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „klub dekanov“

Je dobrovoľné záujmové združenie, ktorého členmi sú dekani fakúlt vysokých škôl Slovenskej republiky. Bolo založené v r. 1996 za účelom zlepšenia komunikácie medzi fakultami a na dosahovanie spoločných cieľov v pedagogickej, vedeckovýskumnej a riadiacej činnosti fakúlt.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.