Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

klub dekanov

Definícia pojmu klub dekanov v ekonomickom slovníku. Výraz klub dekanov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „klub dekanov“

Je dobrovoľné záujmové združenie, ktorého členmi sú dekani fakúlt vysokých škôl Slovenskej republiky. Bolo založené v r. 1996 za účelom zlepšenia komunikácie medzi fakultami a na dosahovanie spoločných cieľov v pedagogickej, vedeckovýskumnej a riadiacej činnosti fakúlt.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?