Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

klasifikácia gus

Definícia pojmu klasifikácia gus v ekonomickom slovníku. Výraz klasifikácia gus sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „klasifikácia gus“

Klasifikácia produktov do troch kategórií, urobená v prospech kontroly tovarového toku a kontroly stavu a pohybu zásob, založená na oblasti aplikácie produktu vo výrobnom oddelení. G = Všeobecné /General/:produkty, ktoré môžu byť požadované v rôznych hlavných skupinách sortimentu alebo prevádzkových centrách a sú v danom oddelení centrálne riadené. U = Jedinečné /Unique/:produkty, ktoré sa používajú jedinečne, v jednej hlavnej skupine sortimentu alebo v prevádzkovom centre, ale v rôznych jeho produktoch a sú riadené lokálne na oddelení. S = Špecifické /Specific/: produkty, ktoré sa používajú výnimočne, na jednej vyššej úrovni produktu a ktorých produkcia je urobená na osobitnú objednávku.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?