Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kategória

Definícia pojmu Kategória v ekonomickom slovníku. Výraz Kategória sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie, Controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Kategória“

Kategória sa pripisuje v závislosti od toho, aké cenné papiere sú základom portfólia fondu. V tom je jej rozdiel od investičných cieľov ohlásených v prospekte fondu, ktoré nemusia odrážať konkrétne cesty investovania prostriedkov. Systém kategórií vypracovaných spoločnosťou Morningstar, umožňujú investorom porovnávať medzi sebou rôzne fondy, hodnotiť efektívnosť ich práce a potenciálne riziká. Morningstar zaraďuje fond do tej, alebo inej kategórie na základe štatistických údajov o sklade portfólia za posledné tri roky. AK je fond nový, hodnotenie sa robí na základe existujúcich údajov, stála kategória sa prisudzuje následne. V prípade nevyhnutnosti Morningstar môže zmeniť kategóriu fondu založenú na zmenách v jeho portfóliu. Asociácia správcovských spoločností používa dve kritériá pre rozdelenie fondov do kategórií – riziko trhu a geografické, respektíve geografické riziko. Podľa rizika trhu rozlišuje akciové fondy (67% akcií v portfóliu), dlhopisové fondy (najviac 10 % akcií), fondy peňažného trhu (modifikovaná durácia nesmie prekročiť 1), zmiešané fondy (nie sú určené limity pre akcie a dlhopisy), fond fondov (najmenej 67 % aktív vo fondoch). Pre akciové fondy má ASS doplnkové kategórie fondov – sektorové, alebo diverzifikované fondy. Podľa geografického respektíve menového príznaku ASS rozlišuje Slovenskú republiku (SKK), Eurozónu (EUR), Severnú Ameriku (USD), Áziu (JPY a iné ázijské meny), iná mena. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Category.

dátová položka, ktorá napĺňa úroveň v dimenzii. Kategórie sú jednotlivé dátové položky, z ktorých sú vybudované úrovne v dimenziách. Každá úroveň v dimenzii má vlastnú množinu kategórií. Kategórie sú nevyhnutnou súčasťou každej PowerPlay aplikácie, pretože sú to dátové prvky, ktoré sa objavujú v riadkoch, stĺpcoch a vrstvách.

Dátová položka, ktorá napĺňa úroveň v dimenzii.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?