(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

kapacita uložených zásob

Definícia pojmu kapacita uložených zásob v ekonomickom slovníku. Výraz kapacita uložených zásob sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „kapacita uložených zásob“

Zásoby, ktoré vznikajú v dôsledku rozhodnutia, že určitá dostupná výrobná kapacita musí byť k dispozícii v takom množstve, ako je to len možné. Ak dostupná výrobná kapacita je v určitom období vyššia, než je požadovaná kapacita, vytvárajú sa zásoby (predovšetkým z tzv. večne populárnych výrobkov, ktoré sa nazývajú buffer types : poistné typy – výrobky pre prípad potreby.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.