Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

JEREMIE

Definícia pojmu JEREMIE v ekonomickom slovníku. Výraz JEREMIE sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy.

Definícia výrazu „JEREMIE“

(Joint European Resources for Micro and Medium Enterprises – Spoločné európske zdroje pre malé a stredné podniky) – je spoločnou iniciatívou EK, Európskej investičnej banky (EIB) a Európskeho investičného fondu (EIF) zameranou na podporu prístupu MSP ku kapitálu v regiónoch EÚ v programovom období 2007 – 2013, najmä v oblasti výskumu a vývoja a podpory napĺňania cieľov Lisabonskej stratégie prostredníctvom štrukturálnych fondov;

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?