(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Jednorázový úverový rámec

Definícia pojmu Jednorázový úverový rámec v ekonomickom slovníku. Výraz Jednorázový úverový rámec sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Jednorázový úverový rámec“

Order Cover (jednorázový úverový rámec) – výška limitu ručenia stanoveného faktoringovou spoločnosťou na jednu špecifickú transakciu, ktorého platnosť končí po jeho vyčerpaní alebo vopred stanoveným dátumom platnosti. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Order Cover.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.