Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Jednorázový úverový rámec

Definícia pojmu Jednorázový úverový rámec v ekonomickom slovníku. Výraz Jednorázový úverový rámec sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Jednorázový úverový rámec“

Order Cover (jednorázový úverový rámec) – výška limitu ručenia stanoveného faktoringovou spoločnosťou na jednu špecifickú transakciu, ktorého platnosť končí po jeho vyčerpaní alebo vopred stanoveným dátumom platnosti. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Order Cover.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?