Jednorázový úverový rámec

Definícia pojmu Jednorázový úverový rámec v ekonomickom slovníku. Výraz Jednorázový úverový rámec sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Jednorázový úverový rámec“

Order Cover (jednorázový úverový rámec) – výška limitu ručenia stanoveného faktoringovou spoločnosťou na jednu špecifickú transakciu, ktorého platnosť končí po jeho vyčerpaní alebo vopred stanoveným dátumom platnosti. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Order Cover.