Issues management

Definícia pojmu Issues management v ekonomickom slovníku. Výraz Issues management sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Marketing.

Definícia výrazu „Issues management“

Riešenie sporných otázok; príprava podkladov a výmena názorov na možné riešenia určitej otázky, ktorej ignorácia alebo podcenenie by mohlo viesť ku konfliktu či kríze.