Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Investovanie fixných súm

Definícia pojmu Investovanie fixných súm v ekonomickom slovníku. Výraz Investovanie fixných súm sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Finančné a kapitálové trhy.

Definícia výrazu „Investovanie fixných súm“

Investičná stratégia znásobujúca kapitálové investície pozostávajúca v tom, že majiteľ cenných papierov fondu do neho investuje pravidelne pevné sumy (napríklad v USD), nezávisle od ceny cenných papierov v konkrétny moment. Základná myšlienka tejto stratégie pozostáva v tom, že ak investor má určenú pevnú sumu, keď cena cenných papierov klesá, získava ich viac, keď stúpa, tak menej. Stratégia má tiež pomenovanie Constant dollar plan. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Dollar-cost averaging.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?