(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Investovanie

Definícia pojmu Investovanie v ekonomickom slovníku. Výraz Investovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Investovanie“

Činnosť, zameraná na rozloženie (umiestnenie) voľného kapitálu, s cieľom jeho zhodnotenia. Najčastejšie ide o nákup cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy, podielové listy a nehnuteľnosti, za účelom dosiahnutia zisku po istom čase. S investovaním je spojené riziko straty, preto je potrebné analyzovať a rozložiť riziko (minimalizovať ho), vyhodnotiť výšku možného výnosu (investičná stratégia) a stanoviť trvanie investície (investičný horizont).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.