(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

interface

Definícia pojmu interface v ekonomickom slovníku. Výraz interface sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „interface“

Rozhranie, prechod medzi dvoma podsystémami alebo prvkami logistického reťazca, ktorého výstup a vstup sú spojené hmotnou, informačnou alebo inou väzbou. Riešenie problému interface znamená zosúladenie (koordináciu, synchronizáciu) v záujme zabezpečenia plynulého a hospodárneho prietoku pasívnych prvkov logistickým reťazcom, zosúladenie sa netýka len parametrov, ale celých procesov, jeho uskutočnenie v celom logistickom reťazci je nutným predpokladom k dosiahnutiu synergického efektu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.